استاندارد ها

صنایع آبکاری نگین همواره به اصول کار و حفظ کیفیت پایبند بوده و در این راستا موفق به اخذ گواهی نامه های زیر گشته است:

ISO/TS 16949:2009

استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

استانداردی پر کاربرد در صنایع خودرو میباشد که میتوان گفت در ایران تمامی شرکت هایی که به نوعی با یک خودرو ساز کار میکنند ملزم به رعایت الزامات این استاندارد هستند. این استاندارد مورد تایید همه ی خودروساز های ایران و همجنین خودروساز های بین المللی است. میتوان این استاندارد را استاندارد 9001 به همراه الزامات و تکنیک های مهندسی و تخصصی داسنت که میتواند در صنعت خودرو بسیار کاربردی باشد. بسیاری از الزامات این استاندارد سنگین و تخصصی بوده که علت آن حساس بودن صنعت خودرو میباشد.

ISO 9001 : 2015

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001 : 2015

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

OHSAS 18001 : 2007

سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای

HSE – MS

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

ROHS 2002/95/EC

ارائه ی محصولی فاقد مواد خطرناک

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه