اسکرابر PP

  • اسکرابر از جنس PP میباشد.
  • برای تصفیه ی هوای آلوده محیط های شیمایی
  • دارای ظرفیت بین 5.000 تا 50.000 لیتر بر ساعت میباشد.

 

اسکرابر از جنس PP میباشد.

برای تصفیه ی هوای آلوده محیط های شیمایی

دارای ظرفیت بین 5.000 تا 50.000 لیتر بر ساعت میباشد.