هواکش PP

  • هواکش از جنس پلی پروپیلن PP
  • تمام قطعات این هواکش از جنس PP میباشد
  • این هواکش ها مناسب فضاهای آلوده به مواد شیمیایی میباشد.
  • موتور بکار رفته در این هواکش ساخت شرکت زیمنس بوده و مقاومت قابل توجهی در محیط آلوده به مواد شیمایی دارد.
  • ظرفیت 5.000 تا 50.000 لیتر بر ساعت

هواکش از جنس پلی پروپیلن PP

تمام قطعات این هواکش از جنس PP میباشد

این هواکش ها مناسب فضاهای آلوده به مواد شیمیایی میباشد.

موتور بکار رفته در این هواکش ساخت شرکت زیمنس بوده و مقاومت قابل توجهی در محیط آلوده به مواد شیمایی دارد.

ظرفیت 5.000 تا 50.000 لیتر بر ساعت