مدیران مجموعه

در این بخش می توانید با مدیران صنایع آبکاری نگین بیشتر آشنا شوید.
مهندس امید قائمی

مهندس امید قائمی

مدیر تزریق پلاستیک
مهندس نادیا اسلامی

مهندس نادیا اسلامی

مدیر بازرگانی
مهندس محسن رحیمی

مهندس محسن رحیمی

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه
مهندس احمد سهرابی

مهندس احمد سهرابی

مدیر ساخت تجهیزات