استاندارد ها

صنایع آبکاری نگین، با دریافت انواع استاندارد های جهانی از جمله ISO/TS 16949:2009 ، ISO 9001 : 2015 و ISO 14001 : 2015، توانسته، گامی شگرف در زمینه پیشرفت صنعت آبکاری بردارد و باعث پیشرفته تر شدن این صنعت شود.

استاندارد های دریافت شده توسط صنایع آبکاری نگین

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009

استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو
ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی
OHSAS 18001 : 2007

OHSAS 18001 : 2007

سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای
HSE – MS

HSE – MS

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
ROHS 2002/95/EC

ROHS 2002/95/EC

ارائه ی محصولی فاقد مواد خطرناک
IMS

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه