آبکاری پلاستیک

به منظور تولید قطعات با اشکال هندسی پیچیده ، پلاستیک از جمله مواد مناسب است . آزادی در طراحی قطعه ، سهولت در تولید ، وزن کمتر قطعه وهمچنین قیمت اقتصادی از جمله عوامل تاثیرگذار در جایگزینی فلزات توسط پلاستیک است....
Read More