عوامل موثر در آبکاری پلاستیک چیست؟-بخش دوم

اگر خاطرتان باشد در قسمت گذشته این مقاله، سه مورد از عوامل موثر در آبکاری پلاستیک با یکدیگر صحبت کردیم. این سه مورد عبارت بودند از:

  • انتخاب ماشین تزریق
  • انتخاب قطعات پلاستیکی
  • مدل سازی قطعات پلاستیکی

در مورد مدل سازی قطعات پلاستیکی، 9 نکته مهم وجود دارد که هفته گذشته ما توانستیم 2 مورد از آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. حال می خواهیم باقی موارد را توضیح دهیم.

سه، مدل سازی قطعات پلاستیکی

ضخیم شدن لبه های تیز

فرآیند آبکاری دارای پدیده ضخیم شدن لبه های تیز است. لبه های تیز در آبکاری باعث تخلیه نوک می شود و باعث برآمدگی آبکاری گوشه می شود. بنابراین تا حد امکان باید از گوشه های گرد استفاده کرد و شعاع گوشه های گرد باید حداقل 0.3 میلی متر باشد. قطعات پلاستیکی مسطح به سختی آبکاری می شوند. قسمت مرکزی قطعات آبکاری شده دارای روکش نازکی است. هرچه لبه بیشتر باشد، پوشش ضخیم تر خواهد بود. کل پوشش ناهموار است. سطح صاف را باید به سطح کمی گرد تغییر داد یا از الگوی پوست پرتقال برای ایجاد یک سطح مات استفاده کرد. . هر چه مساحت سطح آبکاری بیشتر باشد، تفاوت براقیت بین مرکز و لبه بیشتر می شود. سطح کمی سهموی می تواند یکنواختی براق بودن سطح آبکاری را بهبود بخشد.

شیارها و برآمدگی های روی قطعات پلاستیکی

شیارها و برآمدگی های روی قطعات پلاستیکی را به حداقل برسانید. زیرا قسمت مقعر عمیق به راحتی در هنگام آبکاری پلاستیک در معرض دید قرار می گیرد و قسمت بیرون زده به راحتی سوزانده می شود. عمق شیار نباید از 1/3 عرض شیار تجاوز کند و قسمت پایین باید یک قوس دایره ای باشد. هنگامی که یک شبکه وجود دارد، عرض سوراخ باید برابر با عرض تیر و کمتر از 1/2 ضخامت باشد.

موقعیت های نصب کافی

قطعات آبکاری شده باید با موقعیت های نصب کافی طراحی شوند و سطح تماس با ابزارهای آویز 2 تا 3 برابر بزرگتر از قطعات فلزی باشد.

قالب گیری راحت

طراحی قطعات پلاستیکی باید باعث شود که قطعات در هنگام غرق شدن به راحتی قالب گیری شوند. در غیر این صورت سطح قطعات آبکاری شده در هنگام قالب گیری با فشار دچار کشیدگی یا رگ به رگ شدن می شود و یا استرس داخلی قطعات پلاستیکی تحت تأثیر قرار می گیرد و نیروی چسبندگی پوشش تحت تأثیر قرار می گیرد.

جهت پیچیدن

در مواقعی که نیاز به خنجر کردن است، جهت پیچیدن باید با جهت قالب گیری مطابقت داشته باشد و در یک راستا باشد. فاصله بین راه راه ها باید تا حد امکان زیاد باشد.

درج های فلزی

سعی کنید از درج های فلزی برای قطعات پلاستیکی استفاده نکنید، در غیر این صورت درج ها در طول عملیات پیش آبکاری به راحتی خورده می شوند.

زبری سطح مشخص

سطح قطعه پلاستیکی باید تضمین شود که زبری سطح مشخصی داشته باشد.

Prev post
Next post

Leave A Reply